Manja slova Veća slova RSS SRP

   Sekretarijat za razvojne projekte

            Sekretarijat za razvojne projekte

 Sekretarijat za razvojne projekte

             Sekretarijat za razvojne projekte

Metodologija za izbor i prioritizaciju

infrastrukturnih projekata


Sekretarijat za razvojne projekte

mod

 Srp
 Kontakt

 

VD SEKRETARKE SEKRETARIJATA ZA RAZVOJNE PROJEKTE

 

mr Maja Vuković

ADRESA 

Bulevar Revolucije br. 7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

E-MAIL

maja.vukovic@srp.gov.me

 

 

 

SEKTOR ZA PRAĆENJE STATUSA I DINAMIKE PROJEKATA

ODSJEK ZA PODRŠKU I PRAĆENJE RAZVOJNIH PROJEKATA

 

 

ADRESA 

Bulevar Revolucije br. 7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

E-MAIL

dijana.petrovic@srp.gov.me

milena.bogavac@srp.gov.me

nela.cvorovic@srp.gov.me

zeljka.nedovic@srp.gov.me

 

TELEFON

+382 (0)20 220 271

FAX

+382 (0)20 220 030

KONTAKT OSOBA

Dijana Petrović, načelnica odsjeka

Milena Bogavac Boričić, samostalni savjetnik

Nela Čvorović, samostalni savjetnik

Željka Nedović, samostalni savjetnik

 

 

 

SEKTOR ZA PRAĆENJE STATUSA I DINAMIKE PROJEKATA

ODSJEK ZA PRIPREMU, ANALIZU I MONITORING INVESTICIONIH UGOVORA

 

 

ADRESA 

Bulevar Revolucije br. 7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

E-MAIL

jelena.bijelic@srp.gov.me

ivan.colevic@srp.gov.me

marko.bajagic@srp.gov.me

TELEFON

+382 (0)20 220 271

FAX

+382 (0)20 220 030

KONTAKT OSOBA

Jelena Bijelić, načelnica odsjeka

Ivan Čolević, samostalni savjetnik

Marko Bajagić, samostalni savjetnik

 

 

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

 

 

ADRESA 

Bulevar Revolucije br. 7, 81 000 Podgorica, Crna Gora

E-MAIL

milica.popovic@srp.gov.me

dragica.pavlicic@srp.gov.me

TELEFON

+382 (0)20 220 271

FAX

+382 (0)20 220 030

KONTAKT OSOBA

Milica Popović, samostalni savjetnik
Službenik za saradnju sa nevladinim organizacijama

Dragica Pavličić, samostalni savjetnik