Manja slova Veća slova RSS

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte

            

Metodologija za izbor i prioritizaciju

infrastrukturnih projekata

Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod

 Srp

Aktuelnosti

10.11.2017.

Sastanak Grupe finansijera projekata ZIO

Sastanak Grupe finansijera projekata ZIO

U Sarajevu je 9. i 10. novembra 2017, u organizaciji Evropske komisije i Njemačke razvojne banke, održan dvadeset četvrti sastanak Grupe finansijera projekata Zapadnoblakanskog investicionog okvira (ZIO). Grupa finansijera projekata, kao redovni koordinacijski mehanizam u okviru ZIO, sagledala je napredak po pitanju sprovođenja projekata u državama Zapadnog Balkana i razmotrila informacije o projektnim predlozima koje su države korisnice podnijele u okviru XVIII poziva za tehničku podršku pripremi projekata.

više...
08.11.2017.

Održana IV sjednica Nacionalne investicione komisije

Održana IV sjednica Nacionalne investicione komisije

Komisija je informisana da su shodno zaključcima Samita Zapadnobalkanske šestorke održanog u Trstu 12. jula ove godine zvanično odobrena bespovratna sredstva bilataralnih donatora u iznosu od devet milona eura kao i određeni iznos za podršku pripremi tehničke dokumentacije te da je ukupno Crnoj Gori dodijeljeno 16,4 miliona eura...

Video više...
31.10.2017.

III Regionalna konferencija o saradnji tehničkih sekretarijata Nacionalnih investicionih komisija zemalja Zapadnog Balkana

III Regionalna konferencija o saradnji tehničkih sekretarijata Nacionalnih investicionih komisija zemalja Zapadnog Balkana

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) organizovala je 31. oktobra 2017. godine treću konferenciju o Regionalnoj saradnji između tehničkih sekretarijata Nacionalnih investicionih komisija zemalja Zapadnog Balkana.

više...
26.10.2017.

Posjeta kompaniji „Meso-promet” d.o.o. u okviru realizacije projekta „Fabrika za proizvodnju trajnih mesnih proizvoda bez dima” u Bijelom Polju

Posjeta kompaniji „Meso-promet” d.o.o. u okviru realizacije projekta „Fabrika za proizvodnju trajnih mesnih proizvoda bez dima” u Bijelom Polju

Predstavnici Sekretarijata za razvojne projekte su ,u četvrtak 19.10.2017. godine, posjetili kompaniju „Meso-promet” d.o.o. koja, posredstvom Ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija, realizuje projekat „Fabrika za proizvodnju trajnih mesnih proizvoda bez dima” .

više...
04.10.2017.

Posjeta kompaniji ,,Hemomont’’ d.o.o. u okviru realizacije programa podsticaja direktnih investicija

Predstavnici Sekretarijata za razvojne projekte posjetili su kompaniju ,,Hemomont’’ d.o.o. koja uspješno realizuje projekat ,,Završetak projekta proizvodnje sterilnog nazalnog spreja u obimu od 17-40 miliona pakovanja godišnje, regala sa mobilnim nosačima, sistema za prečišćavanje otpadnih voda i optimizacija proizvodnog procesa“.

više...