Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

 

 

Sekretarijat za razvojne projekte

 

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


              Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp

Sekretarijat za razvojne projekte osnovan je 12. maja 2012. godine Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“, broj 25/12).

Nadležnosti Sekretarijata:

•  praćenje statusa i dinamike razvojnih projekata,

• realizovanje administrativnih aktivnosti usmjerenih na ubrzanje procedure i obezbjeđivanje uslova za efikasniji rad na objavljivanju novih, kao i realizaciju ugovorenih investicionih programa, u skladu sa već objavljenim tenderskim postupcima,

•  definisanje modaliteta valorizacije razvojnih resursa,

•  priprema i ocjena opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za državu,

•  praćenje i predlaganje mjera za poboljšanje investicionog ambijenta i, s tim u vezi, promocija investicionih potencijala,

•  vođenje evidencije o realizovanim investicionim programima, kao i planiranim investicijama u skladu sa ugovorenim obavezama,

•  obavlja tehničko-administrativne poslove za Nacionalnu investicionu komisiju,

•  kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.