Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

 

 

Sekretarijat za razvojne projekte

 

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


              Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp

Vijesti

12.07.2019.

Lista licenciranih agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Sekretarijat za razvojne projekte, shodno članu 8 stav 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl. list CG“, broj 79/18) objavio je na svojoj stranici Listu licenciranih agenata za ocjenu međunarodne podobnosti.

11.07.2019.

IZDATA LICENCA I DRUGOM AGENTU ZA OCJENU MEĐUNARODNE PODOBNOSTI

Danas je u prostorijama Sekretarijata za razvojne projekte, potpisan Ugovor i sa drugim izabranim agentom za ocjenu međunarodne podobnosti, sa pravnim licem „EXIGER CANADA“ INC Kanada. Nakon potpisivanju Ugovora, sekretar Sekretarijata za razvojne projekte, g-din Medojević, uručio je Licencu za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti.

04.07.2019.

LISTA RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA

Sekretarijat za razvojne projekte objavljuje Listu razvojnih projekata u oblasti turizma

02.07.2019.

Sastanak sa predstavnicima turskih kompanija tokom posjete Crnoj Gori

Danas je u Sekretarijatu za razvojne projekte, u okviru posjete Crnoj Gori, bila delegacija predstavnika turskih kompanija zainteresovanih za poslovanje u Crnoj Gori. Predstavnici turskih kompanija predstavili su na sastanku djelatnosti svojih firmi kao i oblasti interesovanja za investiciona ulaganja u Crnoj Gori. Kompanije su članice Turskog poslovnog Savjeta i između ostalog bave se građevinskom industrijom, preradom sirovina i konsaltingom u oblasti industrije.

01.07.2019.

Potpisan ugovor i izdata Licenca za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti

Ugovor sa S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK potpisan je danas, nakon čega je Sekretarijat izdao Licencu za agenta za ocjenu međunarodne podobnosti. Ugovor sa EXIGER CANADA INC, KANADA biće potpisan narednih dana.

12.06.2019.

Objavljena Lista licenciranih agenata za posredovanje i Obrasci za aplikante

Sekretarijat za razvojne projekte objavio je na svojoj stranici Listu licenciranih agenata za posredovanje i Obrazac 1 za Aplikanta i Obrazac 2 za članove porodice Aplikanta.

03.06.2019.

Potpisan ugovor sa trećim agentom za posredovanje

Ugovor sa „APEX CAPITAL PARTNERS“ DOO Podgorica potpisan je danas, dok je sa „ARTON GROUP“ GmbH Austrija i „HENLEY & PARTNERS GOVERNMENT SERVICES“ LTD Jersey, potpisan prošle sedmice.

03.06.2019.

Obavještenje o promjeni adrese

Obavještavamo vas da se poslovne prostorije Sekretarijata za razvojne projekte od 3. juna 2019. godine nalaze na novoj adresi Kralja Nikole 27/VII, Podgorica.

27.05.2019.

Potpisani ugovori sa Agentima za posredovanje

Sekretarijat je shodno Odluci pripremio Predloge ugovora o pružanju usluga Agenta za posredovanje u realizaciji posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, koje je Vlada Crne Gore prihvatila i ovlastila Dejana Medojevića, sekretara Sekretarijata za razvojne projekte, da, u ime Vlade, potpiše ugovore. Ugovori sa „ARTON GROUP“ GmbH Austrija i „HENLEY & PARTNERS GOVERNMENT SERVICES“ LTD Jersey potpisani su danas, dok će sa „APEX CAPITAL PARTNERS“ DOO Podgorica biti potpisan sljedeće nedjelje...

08.05.2019.

Obavještenje o ishodu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Na osnovu člana 3 stav 2 a u vezi sa članom 5 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 79/18) Sekretarijat za razvojne projekte objavio je Javni poziv za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/74 od 04.03.2019. godine i Izmjenu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/104 od 15.03.2019. godine.