Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

 

 

Sekretarijat za razvojne projekte

 

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


              Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp

Vijesti

25.03.2019.

Prve aplikacije za ekonomsko državljanstvo krajem godine

Prve aplikacije za ekonomsko državljanstvo krajem godine Prve aplikacije za dobijanje crnogorskog državljanstva preko investicija očekujemo krajem ove godine, dok će program puni zamah doživjeti tokom 2020, kazao je u intervjuu Vikend novinama sekretar Sekretarijata za razvojne projekte Dejan Medojević.

15.03.2019.

Izmjena Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Sekretarijat za razvojne projekte objavljuje Izmjenu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore broj ED - 2/74 od 04.03.2019. godine.

13.03.2019.

ODLUKA O IZBORU AGENATA ZA POSREDOVANJE

Na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv za izbor agenata za posredovanje radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore broj ED – 1/1 objavljen 03.01.2019. godine, Komisija za javno otvaranje i ocjenu ispravnosti prijava pristiglih po Javnom pozivu, ocijenila je sljedeće prijave ispravnim..

04.03.2019.

Obavještenje o Javnom pozivu za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Sekretarijat za razvojne projekte je 3. januara 2019. godine, na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 79/18), objavio Javni poziv za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, broj ED – 2/1.

26.02.2019.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26. februara 2019. godine

Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26. februara 2019. godine

U skladu sa članom 11 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje dopunjeni javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26. februara 2019. godine...

03.01.2019.

Startovao razvojni program prijema u CG državljanstvo radi investicija

Startovao je razvojni program koji pruža mogućnost da u naredne tri godine lica steknu crnogorsko državljanstvo na osnovu investiranja, po osnovu najviše 2.000 zahtjeva.

10.12.2018.

Posjeta projektnom lokalitetu u okviru aktivnosti Radnog tima u vezi s projektom „Kolašin 1600“, Kolašin

Posjeta projektnom lokalitetu u okviru aktivnosti Radnog tima u vezi s projektom „Kolašin 1600“, Kolašin

Dio članova Radnog tima u vezi s projektom „Kolašin 1600“, među kojima i službenici Odsjeka za pripremu, analizu i monitoring investicionih ugovora u Sekretarijatu za razvojne projekte, Ivan Čolević i Irena Vućić, obavili su posjetu predmetnom lokalitetu u Opštini Kolašin.

07.12.2018.

Crnoj Gori još 68,6 miliona eura iz EU fondova za infrastrukturne projekte

Crnoj Gori još 68,6 miliona eura iz EU fondova za infrastrukturne projekte

Crnoj Gori je dodijeljeno dodatnih 68,6 miliona eura bespovratne podrške Evropske unije i bilateralnih donatora Zapadnobalkanskog investicionog okvira za sprovođenje četiri investiciona projekta iz oblasti saobraćaja i životne sredine i pripremu projektne dokumentacije za dva nova projekta.

04.12.2018.

Predstavnici Sekretarijata za razvojne projekte u okviru kontrole zaposlenosti i investicija predviđenih investicionim projektom obišli kompaniju „Pelengić trade“ d.o.o.

Predstavnici Sekretarijata za razvojne projekte u okviru kontrole zaposlenosti i investicija predviđenih investicionim projektom obišli kompaniju „Pelengić trade“  d.o.o.

Dejan Medojević, sekretar Sekretarijata, Željko Vidaković pomoćnik sekretara i službenici Odsjeka za pripremu, analizu i monitoring investicionih ugovora, Ivan Čolević i Marko Bajagić, su u ponedjeljak 3. decembra, posjetili kompaniju „Pelengić trade“ d.o.o. Bijelo Polje u okviru kontrole zaposlenosti i investicija predviđenih investicionim projektom.

21.11.2018.

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU

Nacionalna investiciona komisija, kojom predsjedava predsjednik Vlade Duško Marković, na VIII sjednici održanoj u srijedu dala je saglasnost na Projekat predložen za kandidovanje kroz IV poziv za sufinansiranje infrastrukturnih ulaganja – Mateševo Andrijevica kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U Informaciji koju je usvojila Nacionalna investiciona komisija navedeno je da je u skladu sa odlukom donijetom na Sastanku Upravnog odbora ZIO, održanom 18. i 19. juna 2018. godine u Parizu, otvoren IV poziv za sufinansiranje sredstvima Evropske unije već spremnih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike...