Manja slova Veća slova RSS

Sekretarijat za razvojne projekte

SRP

 

 

Sekretarijat za razvojne projekte

 

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


              Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp
>

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU

Nacionalna investiciona komisija dala saglasnost na aplikaciju da II dionica Autoputa bude sufinansirana sredstvima EU
Datum objave: 21.11.2018 16:20 | Autor: Sekretarijat za razvojne projekte

Ispis Štampaj stranicu


Nacionalna investiciona komisija, kojom predsjedava predsjednik Vlade Duško Marković, na VIII sjednici održanoj u srijedu dala je saglasnost na Projekat predložen za kandidovanje kroz IV poziv za sufinansiranje infrastrukturnih ulaganja – Mateševo Andrijevica kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir (ZIO). U Informaciji koju je usvojila Nacionalna investiciona komisija navedeno je da je u skladu sa odlukom donijetom na Sastanku Upravnog odbora ZIO, održanom 18. i 19. juna 2018. godine u Parizu, otvoren IV poziv za sufinansiranje sredstvima Evropske unije već spremnih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike.

Dionica Mateševo – Andrijevica autoputa Bar – Boljare, čija bi izgradnja trebalo da počne odmah po okončanji gradnje prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, trebalo bi, prema procjeni da košta u izradi 273 miliona eura, pri čemu je predloženi iznos zahtjeva za sredstvima Evropske unije 54,6 miliona u skladu sa metodologijom ZIO da maksimalni dodijeljeni iznos može činiti 20 odsto cijene. Predmet aplikacije je priprema tenderske dokumentacije i izvođenje radova, a vodeća finansijska institucija u ovom projektu je Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj.

Za ovaj projekat su u junu 2017. godine, nakon pregovora Vlade Crne Gore i Ministarstva saobraćaja i pomorstva sa Evropskom komisijom, odobrena sredstva za pripremu Idejnog projekta i pratećeg Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo.

Sekretarijat za razvojne projekte
Nacionalna investiciona komisija je razmotrila i usvojila Informaciju o potrebi formiranja sektora Digitalna infrastruktura i dala saglasnost da se na Jedinstvenu listu projekata uključi dodatni sektor Digitalna infrastruktura.

U cilju pridruživanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, pokrenuta je na prošlogodišnjem Samitu lidera EU i Zapadnog Balkana u Trstu i tema razvoja digitalne infrastrukture na nivou regiona. Imajući u vidu značajne razlike i nedostatke širokopojasne digitalne pokrivenosti između ruralnih i urbanih područja u okviru regiona, kao i činjenicu da mali broj domaćinstava ima pristup brzini interneta većoj od 10 Mb/s, neophodne su značajne investicije kako bi se ova oblast unaprijedila i postigli ciljevi Evropske unije postavljeni za period do 2025. godine. Namjera je da se kroz ovu inicijativu unaprijedi digitalna povezanost obrazovnih, zdravstvenih, opštinskih i ostalih državnih institucija.

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE