Manja slova Veća slova RSS

Sekretarijat za razvojne projekte

SRP

 

 

Sekretarijat za razvojne projekte

 

            Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


              Sekretarijat za razvojne projekte

Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp
>

Obavještenje o ishodu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Datum objave: 08.05.2019 13:02 | Autor: Sekretarijat za razvojne projekte

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 stav 2 a u vezi sa članom 5 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 79/18) Sekretarijat za razvojne projekte objavio je Javni poziv za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/74 od 04.03.2019. godine i Izmjenu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/104 od 15.03.2019. godine.

 

Na Javni poziv za ocjenu međunarodne podobnosti pristiglo je 11 blagovremenih prijava, podnijete od strane sljedećih podnosioca prijava:

 

1.         REFINITIV LIMITED, UK

2.         BISHOPS SERVICES LLC, USA

3.         PKF Savvides & Co Limited, KIPAR

4.         Harod Assocciates Limited, UK

5.         S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK

6.         ARTEMON DOO, CRNA GORA

7.         BDO USA LLP, USA

8.         CORPORATE RESOLUTIONS INC, USA

9.         MIĆUNOVIĆ I PARTNERI OAD, CRNA GORA

10.       EXIGER CANADA INC, KANADA

11.       GLOBAL SOURCE CONSULTING, KIPAR

Na osnovu tačke 1.2. Izmjene Javnog poziva, otvaranje dostavljenih prijava obavljeno je 8. aprila 2019. godine u prostorijama Sekretarijata.

Pregledom dostavljenih prijava, Sekretarijat za razvojne projekte je ocijenio da prijave koje su ispunile uslove iz navedene Odluke i Javnog poziva, su prijave pristigle od sljedećih podnosilaca:

-          S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK

-          EXIGER CANADA INC, KANADA

Svim podnosiocima prijava biće dostavljena Rješenja kojima je odlučeno o njihovoj prijavi na Javni poziv.