Manja slova Veća slova RSS

Sekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte


Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp
>

Obavještenje o ishodu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti

Datum objave: 08.05.2019 13:02 | Autor: Sekretarijat za razvojne projekte

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 stav 2 a u vezi sa članom 5 stav 1 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 79/18) Sekretarijat za razvojne projekte objavio je Javni poziv za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/74 od 04.03.2019. godine i Izmjenu Javnog poziva za izbor agenata za ocjenu međunarodne podobnosti broj ED – 2/104 od 15.03.2019. godine.

 

Na Javni poziv za ocjenu međunarodne podobnosti pristiglo je 11 blagovremenih prijava, podnijete od strane sljedećih podnosioca prijava:

 

1.         REFINITIV LIMITED, UK

2.         BISHOPS SERVICES LLC, USA

3.         PKF Savvides & Co Limited, KIPAR

4.         Harod Assocciates Limited, UK

5.         S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK

6.         ARTEMON DOO, CRNA GORA

7.         BDO USA LLP, USA

8.         CORPORATE RESOLUTIONS INC, USA

9.         MIĆUNOVIĆ I PARTNERI OAD, CRNA GORA

10.       EXIGER CANADA INC, KANADA

11.       GLOBAL SOURCE CONSULTING, KIPAR

Na osnovu tačke 1.2. Izmjene Javnog poziva, otvaranje dostavljenih prijava obavljeno je 8. aprila 2019. godine u prostorijama Sekretarijata.

Pregledom dostavljenih prijava, Sekretarijat za razvojne projekte je ocijenio da prijave koje su ispunile uslove iz navedene Odluke i Javnog poziva, su prijave pristigle od sljedećih podnosilaca:

-          S-RM Intelligence and Risk Consulting LTD, UK

-          EXIGER CANADA INC, KANADA

Svim podnosiocima prijava biće dostavljena Rješenja kojima je odlučeno o njihovoj prijavi na Javni poziv.